Vilkår og betingelser

Disse vilkårene og betingelsene (“Avtalen”) fremsatte de generelle vilkårene og betingelsene for din bruk av webxon.net nettstedet.

Innholdsfortegnelse

Vilkår og betingelser

Disse vilkårene og betingelsene (“Avtalen”) fremsatte de generelle vilkårene og betingelsene for din bruk av webxon.net-nettstedet (“Nettsted” eller “Tjeneste”) og noen av dets relaterte produkter og tjenester (samlet kalt “Tjenester”). Denne avtalen er juridisk bindende mellom deg (“Bruker”, “deg” eller “din”) og WEBXON AS (“WEBXON AS”, “vi”, “oss” eller “vår”). Ved å gå inn på og bruke nettstedet og tjenestene, bekrefter du at du har lest, forstått og samtykket i å være bundet av denne avtalens vilkår. Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en bedrift eller annen juridisk enhet, bekrefter du at du har myndighet til å binde en slik enhet til denne avtalen, i så fall skal begrepene “Bruker”, “du” eller “du er” referere til en slik enhet. Hvis du ikke har slik myndighet, eller hvis du er uenig i vilkårene i denne avtalen, må du ikke godta denne avtalen og ikke få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene. Du erkjenner at denne avtalen er en kontrakt mellom deg og WEBXON AS, selv om den er elektronisk og ikke er fysisk signert av deg, og den styrer din bruk av nettstedet og tjenestene.

Kontoer og medlemskap

Du må være minst 18 år for å bruke nettstedet og tjenestene ved å bruke nettstedet og tjenestene, og ved å godta denne avtalen garanterer og bekrefter du at du er minst 18 år gammel. Hvis du oppretter en konto på nettstedet, er du ansvarlig for å opprettholde kontoens sikkerhet, og du er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen og eventuelle andre handlinger som er iverksatt i forbindelse med den. Vi kan overvåke og se gjennom nye kontoer før du kan logge på og begynne å bruke tjenestene. Hvis du oppgir falsk kontaktinformasjon av noe slag, kan det føre til at kontoen din avsluttes. Du må umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. Vi vil ikke være ansvarlige for handlinger eller utelatelser fra deg, inkludert eventuelle skader av noe slag som oppstår som følge av slike handlinger eller utelatelser. Vi kan suspendere, deaktivere eller slette kontoen din (eller deler av den) hvis vi finner ut at du har brutt noen bestemmelse i denne avtalen, eller at din oppførsel eller innhold vil ha en tendens til å skade vårt omdømme og goodwill. Hvis vi sletter kontoen din av de foregående grunnene, kan det hende du ikke registrerer deg for tjenestene våre på nytt. Vi kan blokkere e-postadressen din og Internett-protokolladressen din for å forhindre videre registrering.

Brukerinnhold

Vi eier ingen data, informasjon eller materiale (samlet kalt “Innhold”) som du sender inn på nettstedet i løpet av din bruk av tjenesten. Du skal ha eneansvaret for nøyaktigheten, kvaliteten, integriteten, lovligheten, påliteligheten, hensiktsmessigheten og eierskapet av immaterielle rettigheter eller rett til å bruke alt innsendt innhold. Vi har kanskje ingen forpliktelse til å overvåke og gjennomgå innholdet på nettstedet som er sendt inn eller opprettet ved hjelp av tjenestene våre av deg. Du gir oss tillatelse til å få tilgang til, kopiere, distribuere, lagre, overføre, formatere, vise og utføre brukerkontoens innhold utelukkende etter behov for å levere tjenestene til deg. Uten å begrense noen av disse representasjonene eller garantiene, har vi rett, men ikke plikten, til, etter eget skjønn, å nekte eller fjerne innhold som, etter vår rimelige mening, bryter noen av våre retningslinjer eller på noen måte er skadelig eller upassende. Du gir oss også lisens til å bruke, reprodusere, tilpasse, endre, publisere eller distribuere innholdet som er opprettet av deg eller lagret på brukerkontoen din for kommersiell, markedsføring eller lignende formål.

Fakturering og betalinger

Du skal betale alle gebyrer eller gebyrer til kontoen din med gebyrer, gebyrer og faktureringsvilkår som gjelder på det tidspunktet et gebyr eller gebyr forfaller og betales. Tjenester tilbys på en gratis prøveperiode. Betaling kan være nødvendig etter at den gratis prøveperioden er over, og ikke når du angir faktureringsdetaljene dine (som kan være nødvendig før den gratis prøveperioden starter). Hvis automatisk fornyelse er aktivert for tjenestene du abonnerer på, belastes du automatisk av den valgte perioden. Hvis kjøpet ditt etter vår vurdering utgjør en høyrisikotransaksjon, vil vi kreve at du gir oss en kopi av din gyldige offentlig utstedte bildeidentifikasjon og muligens en kopi av en nylig kontoutskrift for kreditt- eller debetkortet som brukes til kjøpet. Vi forbeholder oss retten til å endre produkter og produktpriser når som helst. Vi forbeholder oss også retten til å nekte enhver bestilling du legger inn hos oss. Vi kan begrense eller kansellere mengder kjøpt per person, per husholdning eller bestille etter eget skjønn. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er lagt inn av eller under samme kundekonto, samme kredittkort og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi gjør en endring i eller kansellerer en bestilling, kan vi varsle deg ved å kontakte e-postadressen og/eller faktureringsadressen/telefonnummeret som ble oppgitt da bestillingen ble gjort.

Nøyaktigheten av informasjon

Noen ganger kan det være informasjon på nettstedet som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan relateres til kampanjer og tilbud. Vi forbeholder oss retten til å rette opp eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger hvis informasjon på nettstedet eller tjenestene er unøyaktig når som helst uten forvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen). Vi forplikter oss ikke til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, prisinformasjon, med unntak av det som kreves av loven. Ingen spesifisert oppdaterings- eller oppdateringsdato som brukes på nettstedet, bør tas for å angi at all informasjon på nettstedet eller tjenestene er endret eller oppdatert.

Tredjepartstjenester

Hvis du bestemmer deg for å aktivere, få tilgang til eller bruke tredjepartstjenester, må du informere deg om at din tilgang og bruk av slike andre tjenester utelukkende styres av vilkårene og betingelsene for slike andre tjenester. Vi støtter ikke, er ikke ansvarlige for, og gir ingen fremstillinger av noen aspekter av slike andre tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, innholdet deres eller hvordan de håndterer data (inkludert dataene dine) eller noen interaksjon mellom deg og leverandøren av slike andre tjenester. Du fraskriver deg ugjenkallelig ethvert krav mot WEBXON AS om slike andre tjenester. WEBXON AS er ikke ansvarlig for skader eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med din aktivering, tilgang eller bruk av slike andre tjenester eller din avhengighet av personvernpraksis, datasikkerhetsprosesser eller andre retningslinjer for slike andre tjenester. Du kan bli bedt om å registrere deg for eller logge inn på slike andre tjenester på deres respektive plattformer. Ved å aktivere andre tjenester, tillater du uttrykkelig WEBXON AS å utlevere dine data etter behov for å lette bruken eller aktiveringen av slike andre tjenester.

Oppetid garanti

Vi tilbyr en service oppetidsgaranti på 99% av tilgjengelig tid per måned. Hvis vi ikke opprettholder denne oppetidsgarantien i en bestemt måned (som utelukkende bestemt av oss), kan du kontakte oss og be om en kreditt av tjenestegebyret for den måneden. Kreditten kan kun brukes til å kjøpe ytterligere produkter og tjenester fra oss og er eksklusiv for eventuelle gjeldende skatter. Tjenesteavbruddsgarantien gjelder ikke for tjenesteavbrudd forårsaket av (1) periodisk planlagt vedlikehold eller reparasjoner vi kan foreta fra tid til annen; (2) avbrudd forårsaket av deg eller dine aktiviteter; (3) nedesnbrudd som ikke påvirker kjernetjenestefunksjonaliteten; (4) årsaker utenfor vår kontroll eller som ikke er rimelig forutsigbare; og (5) strømbrudd knyttet til påliteligheten til visse programmeringsmiljøer.

Sikkerhetskopier

Vi utfører regelmessige sikkerhetskopier av nettstedet og dets innhold; Disse sikkerhetskopiene er imidlertid kun for våre egne administrative formål og er på ingen måte garantert. Du er ansvarlig for å opprettholde dine egne sikkerhetskopier av dataene dine. Vi gir ingen kompensasjon for tapte eller ufullstendige data hvis sikkerhetskopier ikke fungerer som de skal. Vi vil gjøre vårt beste for å sikre fullstendige og nøyaktige sikkerhetskopier, men påtar oss intet ansvar for denne plikten.

Annonser

Under din bruk av nettstedet og tjenestene kan du gå inn i korrespondanse med eller delta i kampanjer av annonsører eller sponsorer som viser sine varer eller tjenester gjennom nettstedet og tjenestene. Enhver slik aktivitet, og eventuelle vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner knyttet til slik aktivitet, er utelukkende mellom deg og den aktuelle tredjeparten. Vi skal ikke ha noe ansvar, forpliktelse eller ansvar for slik korrespondanse, kjøp eller markedsføring mellom deg og en slik tredjepart.

Koblinger til andre ressurser

Selv om nettstedet og tjenestene kan koble til andre ressurser (for eksempel nettsteder, mobilapplikasjoner osv.), er vi ikke, direkte eller indirekte, noe som innebærer godkjenning, tilknytning, sponsing, godkjenning eller tilknytning til en lenket ressurs, med mindre det er spesifikt angitt her. Noen av koblingene på nettstedet kan være “affiliate linker.” Dette betyr at hvis du klikker på linken og kjøper en vare, vil WEBXON AS motta en affiliate provisjon. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere, og vi garanterer ikke tilbud fra noen bedrifter eller enkeltpersoner eller innholdet i deres ressurser. Vi påtar oss ikke noe ansvar for andre tredjeparters handlinger, produkter, tjenester og innhold. Du bør nøye gjennomgå de juridiske erklæringene og andre vilkår for bruk av enhver ressurs du får tilgang til via en lenke på nettstedet og tjenestene. Din kobling til andre ressurser utenfor nettstedet er på egen risiko.

Forbudt bruk

I tillegg til andre vilkår som angitt i avtalen, har du ikke lov til å bruke nettstedet og tjenestene eller innholdet: a) for ulovlige formål; b) å be andre om å utføre eller delta i ulovlige handlinger; c) å bryte internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale ordinanser; d) å krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, nedvurdere, skremme eller diskriminere basert på kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemning; (f) å sende inn falsk eller villedende informasjon; (g) for å laste opp eller overføre virus eller annen type ondsinnet kode som vil eller kan brukes på noen måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av nettstedet og tjenestene, tredjepartsprodukter og -tjenester eller Internett; (h) til spam, phish, pharm, påskudd, edderkopp, krype eller skrape; (i) for uanstendig eller umoralsk formål; eller (j) å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene på nettstedet og tjenestene, tredjepartsprodukter og -tjenester eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av nettstedet og tjenestene for brudd på noen av de forbudte bruksområdene.

Immaterielle rettigheter

“Immaterielle rettigheter” betyr alle nåværende og fremtidige rettigheter som er gitt ved lov, felles lov eller egenkapital i eller om opphavsrett og relaterte rettigheter, varemerker, design, patenter, oppfinnelser, goodwill og rett til å saksøke for bestått, rettigheter til oppfinnelser, rettigheter til bruk og alle andre immaterielle rettigheter, i hvert tilfelle enten registrert eller uregistrert og inkludert alle søknader og rettigheter til å søke om og bli gitt , rettigheter til å kreve prioritet fra, slike rettigheter og alle lignende eller tilsvarende rettigheter eller former for beskyttelse og andre resultater av intellektuell aktivitet som underholder eller vil underholde nå eller i fremtiden i noen del av verden. Denne avtalen overfører ikke til deg noen immaterielle rettigheter eid av WEBXON AS eller tredjeparter. Alle rettigheter, titler og interesser i og til slik eiendom vil forbli (som mellom partene) utelukkende med WEBXON AS. Alle varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med nettstedet og tjenestene er varemerker eller registrerte varemerker for WEBXON AS eller dets lisensgivere. Andre varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med nettstedet og tjenestene, kan være andre tredjeparters varemerker. Din bruk av nettstedet og tjenestene gir deg ingen rett eller lisens til å reprodusere eller på annen måte bruke noen av WEBXON AS eller tredjeparts varemerker.

Ansvarsfraskrivelsesgaranti

Du samtykker i at en slik tjeneste leveres på “som den er” og “som tilgjengelig” og at din bruk av nettstedet og tjenestene utelukkende er på egen risiko. Vi fraskriver oss uttrykkelig alle garantier av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Vi gir ingen garanti for at tjenestene vil oppfylle dine krav eller at tjenesten vil være uavbrutt, be stundvis, sikker eller feilfri; Vi gir heller ingen garanti for resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten eller om nøyaktigheten eller påliteligheten til informasjon innhentet gjennom tjenesten, eller at feil i tjenesten vil bli korrigert. Du forstår og godtar at materiale og/eller data som lastes ned eller på annen måte innhentes gjennom bruk av tjenesten, gjøres etter eget skjønn og risiko, og at du alene er ansvarlig for eventuelle skader eller tap av data som følge av nedlasting av slikt materiale og/eller data. Vi gir ingen garanti for varer eller tjenester som er kjøpt eller anskaffet gjennom tjenesten, eller transaksjoner som er inngått gjennom tjenesten. Enten muntlig eller skriftlig, ingen råd eller informasjon innhentet av deg fra oss eller gjennom tjenesten skal skape noen garanti som ikke er uttrykkelig gjort heri.

Ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, vil WEBXON AS, dets tilknyttede selskaper, direktører, ledere, ansatte, agenter, leverandører eller lisensgivere ikke under noen måte være ansvarlig overfor noen person for indirekte, tilfeldige, spesielle, straffende, dekke eller følgeskader (inkludert, uten begrensning, skader for tapt fortjeneste, inntekter, salg, goodwill, bruk av innholdet, innvirkning på virksomheten, forretningsavbrudd, tap av forventede besparelser , tap av forretningsmulighet) men forårsaket, under enhver teori om ansvar, inkludert, men ikke begrenset til, kontrakt, erstatning, garanti, brudd på lovbestemt plikt, uaktsomhet eller på annen måte, selv om den ansvarlige parten har blitt informert om muligheten for slike skader eller kunne ha foretatt slike skader. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, vil det samlede ansvaret til WEBXON AS og dets tilknyttede selskaper, ledere, ansatte, agenter, leverandører og lisensgivere knyttet til tjenestene være begrenset til et beløp som er større enn én dollar eller eventuelle beløp som faktisk betales kontant av deg til WEBXON AS for den foregående måneden før den første hendelsen eller forekomsten som gir opphav til et slikt ansvar. Begrensningene og utelukkelsene gjelder også hvis dette middelet ikke fullt ut kompenserer deg for eventuelle tap eller mislykkes i sitt grunnleggende formål.

Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde WEBXON AS og dets tilknyttede selskaper, direktører, ledere, ansatte, agenter, leverandører og lisensgivere skadesløse fra og mot eventuelle forpliktelser, tap, skader eller kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer, pådratt i forbindelse med eller som følge av tredjepartspåstander, krav, handlinger, tvister eller krav som hevdes mot noen av dem som følge av eller i forbindelse med innholdet ditt , din bruk av nettstedet og tjenestene eller forsettlig forsømmelse fra din side.

Ugyldighet

Alle rettigheter og restriksjoner i denne avtalen kan utøves. De skal bare gjelde og binde i den grad de ikke bryter gjeldende lover og er ment å være begrenset i den grad det er nødvendig, slik at de ikke vil gjøre denne avtalen ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves. Anta at enhver bestemmelse eller del av en bestemmelse i denne avtalen skal anses å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon. I så fall har partene til hensikt at de resterende bestemmelsene eller delene av disse utgjør deres avtale for emnet. Alle slike gjenværende bestemmelser eller deler av disse skal forbli i full kraft og virkning.

Tvisteløsning

Dannelsen, tolkningen og utførelsen av denne avtalen og eventuelle tvister som oppstår som følge av den, skal styres av norges materielle og prosessuelle lover uten hensyn til dens regler om konflikter eller lovvalg og, i den grad det er aktuelt, norges lover. Den eksklusive jurisdiksjonen og jurisdiksjonen for handlinger knyttet til emnet skal være Norges domstoler. Du underkaster deg herved den personlige jurisdiksjonen til slike domstoler. Du fraskriver deg herved enhver rett til en juryrettssak i enhver sak som oppstår som følge av eller er relatert til denne avtalen. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer gjelder ikke for denne avtalen.

Tildeling

Du kan ikke tildele, videreselge, underlisensiere eller på annen måte overføre eller delegere noen av dine rettigheter eller forpliktelser herunder, helt eller delvis, uten vårt skriftlige samtykke, som samtykke skal være etter eget skjønn og uten forpliktelser; en slik oppgave eller overføring skal være ugyldig. Vi står fritt til å tildele noen av sine rettigheter eller forpliktelser herunder, helt eller delvis, til en tredjepart som en del av salget av alle eller vesentlig alle sine eiendeler eller aksjer eller som en del av en fusjon.

Forandringer og endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen eller dens vilkår knyttet til nettstedet og tjenestene når som helst, med virkning fra en oppdatert versjon av denne avtalen på nettstedet. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Fortsatt bruk av nettstedet og tjenestene etter slike endringer skal utgjøre ditt samtykke til slike endringer.

Aksept av disse vilkårene

Du erkjenner at du har lest denne avtalen og godtar alle vilkårene og betingelsene. Ved å få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene, godtar du å være bundet av denne avtalen. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i denne avtalen, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller bruke nettstedet og tjenestene.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å kontakte oss for å forstå mer om denne avtalen eller ønsker å kontakte oss angående enhver sak knyttet til den, kan du gjøre det via kontaktskjemaet.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 3. august 2020

Scroll to Top