Retningslinjer for refusjon

Våre retningslinjer er gyldige for en periode på 30 kalenderdager fra kjøpsdatoen.

Innholdsfortegnelse

Retningslinjer for refusjon

Våre retningslinjer er gyldige for en periode på 30 kalenderdager fra kjøpsdatoen. Hvis du ikke er fornøyd med tjenesten av en eller annen grunn, kan du be om refusjon. En pro-rated refusjon vil bli utstedt for den ubrukte delen av tjenestene. Hvis perioden på 30 dager har gått siden kjøpet, kan vi dessverre ikke tilby deg refusjon.

Krav til refusjon

Følgende kriterier må være oppfylt for å kvalifisere for refusjon:

  • Kundens konto må være i god stand.
  • Tjenesten må ikke brukes.
  • Tjenestefeil eller fungerer ikke som beskrevet.

Hvis betingelsene ovenfor ikke er oppfylt, forbeholder vi oss retten til ikke å utstede refusjon. Det er viktig å huske på at det ofte er forskjell på en tjeneste som ikke fungerer, og en situasjon der du får en feilmelding. Feilmeldinger kan være relatert til feil oppsett, konfigurasjon eller programvare, og som et resultat fungerer ikke tjenesten.

Tilleggstjenester

Vær oppmerksom på at eventuelle tilleggstjenester, tilpasset arbeid eller teknisk støtte ikke kan refunderes, da vår tid ikke kan gjenopprettes.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å kontakte oss angående en sak knyttet til disse refusjonsreglene, kan du gjøre det via kontaktskjemaet.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 3. august 2020

Scroll to Top