Retningslinjer for akseptabel bruk

Vi har opprettet denne retningslinjene for akseptabel bruk med generelle retningslinjer, akseptable og forbudte bruk av webxon.net.

Innholdsfortegnelse

Retningslinjer for akseptabel bruk

Disse retningslinjene for akseptabel bruk (“Policy”) fastsetter de generelle retningslinjene og akseptabel og forbudt bruk av webxon.net-nettstedet (“Nettsted” eller “Tjeneste”) og noen av dets relaterte produkter og tjenester (samlet kalt “Tjenester”). Disse retningslinjene er en juridisk bindende avtale mellom deg (“Bruker”, “deg” eller “din”) og WEBXON AS (“WEBXON AS”, “vi”, “oss” eller “vår”). Ved å gå inn på og bruke nettstedet og tjenestene, bekrefter du at du har lest, forstått og samtykket i å være bundet av denne avtalens vilkår. Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en bedrift eller annen juridisk enhet, bekrefter du at du har myndighet til å binde en slik enhet til denne avtalen, i så fall skal begrepene “Bruker”, “du” eller “du er” referere til en slik enhet. Hvis du ikke har slik myndighet, eller hvis du er uenig i vilkårene i denne avtalen, må du ikke godta denne avtalen og ikke få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene. Du erkjenner at denne avtalen er en kontrakt mellom deg og WEBXON AS, selv om den er elektronisk og ikke er fysisk signert av deg, og den styrer din bruk av nettstedet og tjenestene.

Forbudte aktiviteter og bruksområder

Du kan ikke bruke nettstedet og tjenestene til å publisere innhold eller delta i aktivitet som er ulovlig i henhold til gjeldende lov, som er skadelig for andre, eller som vil utsette oss for ansvar, inkludert, uten begrensning, i forbindelse med noe av følgende, som hver er forbudt i henhold til disse retningslinjene:

 • Distribuere skadelig programvare eller annen skadelig kode.
 • Offentliggjøring av sensitive personopplysninger om andre.
 • Samle inn eller forsøke å samle inn, personlig informasjon om tredjeparter uten deres viten eller samtykke.
 • Distribuere pornografi eller voksenrelatert innhold.
 • Fremme eller legge til rette for prostitusjon eller noen eskorte tjenester.
 • Webhotell, distribusjon eller kobling til barnepornografi eller innhold som er skadelig for mindreårige.
 • Fremme eller legge til rette for gambling, vold, terroraktiviteter eller salg av våpen eller ammunisjon.
 • Engasjere seg i ulovlig distribusjon av kontrollerte stoffer, narkotika smuglervarer, eller reseptbelagte medisiner.
 • Administrere betalingsaggregatorer eller tilretteleggere, for eksempel behandling av betalinger på vegne av andre bedrifter eller veldedige organisasjoner.
 • Legge til rette for pyramidespill eller andre modeller som er ment å søke betalinger fra offentlige aktører.
 • Truende skade på personer eller eiendom eller på annen måte trakasserende atferd.
 • Manuelt eller automatisk kredittkort eller andre tilgjengelige betalingsmåter som tester ved hjelp av roboter eller skript.
 • Kjøpe noen av de tilbudte tjenestene på andres vegne.
 • Feilaktig fremstilling eller uredelig representerer produkter eller tjenester.
 • Krenker andres immaterielle rettigheter eller andres eiendomsrettigheter.
 • Legge til rette for, hjelpe eller oppmuntre noen av de ovennevnte aktivitetene gjennom nettstedet og tjenestene.

Systemmisbruk

Enhver bruker som bryter nettstedets og tjenestesikkerheten er underlagt straffe- og sivilansvar, samt umiddelbar kontoavslutning. Eksempler inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

 • Bruk eller distribusjon av verktøy som er utformet for å kompromittere sikkerheten til nettstedet og tjenestene.
 • Med vilje eller uaktsomt overføring av filer som inneholder et datavirus eller ødelagte data.
 • Tilgang til et annet nettverk uten tillatelse, inkludert å undersøke eller søke etter sikkerhetsproblemer eller bryte sikkerhets- eller godkjenningstiltak.
 • Uautorisert skanning eller overvåking av data på et nettverk eller system uten riktig autorisasjon av systemets eier eller nettverk.

Serviceressurser

Du kan ikke bruke store mengder av ressurser på nettstedet og tjenestene eller bruke nettstedet og tjenestene på noen måte som resulterer i ytelsesproblemer eller som avbryter tjenestene for andre brukere. Forbudte aktiviteter som bidrar til overdreven bruk, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Bevisste forsøk på å overbelaste nettstedet og tjenestene og kringkaste angrep (det vil si tjenestenektangrep).
 • Delta i andre aktiviteter som forringer brukervennligheten og ytelsen til nettstedet og tjenestene.

Ingen retningslinjer for søppelpost

Du kan ikke bruke nettstedet og tjenestene til å sende spam eller masseoppfordrede meldinger. Vi opprettholder en nulltoleranse for bruk av nettstedet og tjenestene på noen måte knyttet til overføring, distribusjon eller levering av masse-e-post, inkludert uønsket bulk eller uønsket kommersiell e-post, eller sending, bistå eller igangkjøring overføring av kommersiell e-post som ikke overholder DEN AMERIKANSKE CAN-SPAM Act av 2003 (“SPAM”).

Produktene eller tjenestene dine som annonseres via SPAM (f.eks. spamvertisert) kan ikke brukes sammen med nettstedet og tjenestene. Denne bestemmelsen inkluderer, men er ikke begrenset til; SPAM sendt via faks, telefon, post, e-post, direktemeldinger eller nyhetsgrupper.

Sending av e-post via nettstedet og tjenestene til kjøpte e-postlister (“trygge lister”) vil bli behandlet som SPAM.

Ærekrenkelse og upassende innhold

Vi verdsetter ytringsfriheten og oppfordrer brukerne til å respektere innholdet de publiserer. Vi er ikke en utgiver av brukerinnhold og er ikke i stand til å undersøke sannferdigheten til individuelle ærekrenkelseskrav eller å avgjøre om bestemt materiale, som vi kan finne støtende, bør sensureres. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å moderere, deaktivere eller fjerne innhold for å forhindre skade på andre eller oss eller nettstedet og tjenestene, som fastsatt etter eget skjønn.

Opphavsrettsbeskyttet innhold

Opphavsrettsbeskyttet materiale må ikke publiseres via nettstedet og tjenestene uten opphavsrettseierens uttrykkelige tillatelse eller en person som er uttrykkelig autorisert til å gi slik tillatelse fra eieren av opphavsretten. Ved mottak av et krav om brudd på opphavsretten, eller et varsel om et slikt brudd, vil vi umiddelbart kjøre en full undersøkelse. Vi krever imidlertid generelt en rettskjennelse fra en domstol med kompetent jurisdiksjon, som bestemt av oss etter eget skjønn, for å ta ned påstått krenkende materiale fra nettstedet og tjenestene. Vi kan avslutte tjenesten til brukere med gjentatte brudd på opphavsretten. Ytterligere prosedyrer kan utføres om nødvendig. Vi påtar oss intet ansvar overfor noen bruker av nettstedet og tjenestene for å fjerne slikt materiale. Hvis du mener at opphavsretten din blir krenket av en person eller personer som bruker nettstedet og tjenestene, kan du kontakte oss for å rapportere brudd på opphavsretten.

Sikkerhet

Du tar fullt ansvar for å opprettholde rimelige sikkerhetsforanstaltninger for kontoen din. Du er ansvarlig for å beskytte og oppdatere enhver påloggingskonto som leveres til deg for nettstedet og tjenestene.

Håndhevelse

Vi forbeholder oss retten til å være den eneste til å bestemme alvoret i hver overtredelse og å iverksette korrigerende tiltak umiddelbart, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Suspendere eller avslutte tjenesten din med eller uten varsel for brudd på disse retningslinjene. Eventuelle brudd kan også føre til umiddelbar suspensjon eller oppsigelse av kontoen din.
 • Deaktivering eller fjerning av innhold som er forbudt i henhold til disse retningslinjene, inkludert å forhindre skade på andre eller oss eller nettstedet og tjenestene, som bestemt av oss etter eget skjønn.
 • Rapportere brudd til politiet som bestemt av oss etter eget skjønn.
 • Hvis du ikke svarer på en e-post fra misbruksteamet vårt innen 2 dager, eller som ellers angitt i kommunikasjonen til deg, kan det føre til suspensjon eller oppsigelse av kontoen din.

Suspenderte og avsluttede brukerkontoer på grunn av brudd vil ikke bli aktivert på nytt. En sikkerhetskopi av brukerens data kan bli forespurt. Det kan imidlertid være underlagt visse straffegebyrer pålagt i henhold til vilkårenes brudd. Det endelige straffegebyret bestemmes av typen og frekvensen av bruddene.

Ingenting i disse retningslinjene skal tolkes for å begrense våre handlinger eller rettsmidler på noen måte for noen av de forbudte aktivitetene. Vi forbeholder oss retten til å iverksette ytterligere tiltak vi anser som passende for slike aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til å iverksette tiltak for å gjenopprette kostnadene og utgiftene ved å identifisere lovbrytere og fjerne dem fra nettstedet og tjenestene, og innkreve kanselleringsgebyrer for å dekke våre kostnader. Vi forbeholder oss også alle rettigheter og rettsmidler som er tilgjengelige for oss for slike aktiviteter ved lov eller egenkapital.

Rapportere brudd

Hvis du har oppdaget og ønsker å rapportere et brudd på disse retningslinjene, vennligst kontakt oss umiddelbart. Vi vil undersøke situasjonen og gi deg støtte.

Forandringer og endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre disse retningslinjene eller dets vilkår knyttet til nettstedet og tjenestene når som helst, med virkning fra å legge ut en oppdatert versjon av disse retningslinjene på nettstedet. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Fortsatt bruk av nettstedet og tjenestene etter slike endringer skal utgjøre ditt samtykke til slike endringer.

Aksept av disse retningslinjene

Du erkjenner at du har lest disse retningslinjene og godtar alle vilkårene og betingelsene. Ved å få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene, godtar du å være bundet av disse retningslinjene. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i disse retningslinjene, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller bruke nettstedet og tjenestene.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å kontakte oss for å forstå mer om disse retningslinjene eller ønsker å kontakte oss angående enhver sak knyttet til det, kan du gjøre det via kontaktskjemaet.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 1. august 2020

Scroll to Top