Personvern

Denne personvernerklæringen (“Policy”) beskriver hvordan den personlig identifiserbare informasjonen (“Personlig informasjon”)

Innholdsfortegnelse

Personvern

Denne personvernerklæringen (“Policy”) beskriver hvordan den personlig identifiserbare informasjonen (“Personlig informasjon”) du kan oppgi på webxon.net-nettstedet (“Nettsted” eller “Tjeneste”) og noen av dets relaterte produkter og tjenester (samlet kalt “Tjenester”) samles inn, beskyttes og brukes. Den beskriver også dine valg angående vår bruk av dine personlige opplysninger og hvordan du kan få tilgang til og oppdatere denne informasjonen. Disse retningslinjene er en juridisk bindende avtale mellom deg (“Bruker”, “deg” eller “din”) og WEBXON AS (“WEBXON AS”, “vi”, “oss” eller “vår”). Ved å gå inn på og bruke nettstedet og tjenestene, bekrefter du at du har lest, forstått og samtykket i å være bundet av denne avtalens vilkår. Disse retningslinjene gjelder ikke for praksisen til selskaper som vi ikke eier eller kontrollerer eller enkeltpersoner som vi ikke ansetter eller administrerer.

Automatisk innsamling av informasjon

Når du åpner nettstedet, registrerer serverne våre automatisk informasjon som nettleseren din sender. Disse dataene kan inneholde informasjon som enhetens IP-adresse, nettlesertype og -versjon, operativsystemtype og -versjon, språkinnstillinger eller nettsiden du besøkte før du kom til nettstedet og tjenestene, sidene på nettstedet og tjenestene du besøker, tiden du bruker på disse sidene, informasjonen du søker etter på nettstedet, tilgangstider og datoer og annen statistikk.

Informasjon som samles inn automatisk, brukes bare til å identifisere potensielle overgrepssaker og etablere statistisk informasjon om bruken og trafikken til nettstedet og tjenestene. Denne statistiske informasjonen er ikke ellers aggregert på en slik måte at den ville identifisere en bestemt bruker av systemet.

Innsamling av personopplysninger

Du kan få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene uten å fortelle oss hvem du er eller avsløre informasjon som noen kan identifisere deg som en bestemt, identifiserbar person. Hvis du ønsker å bruke noen av funksjonene på nettstedet, kan du bli bedt om å oppgi visse personopplysninger (for eksempel navn og e-postadresse). Vi mottar og lagrer all informasjon du bevisst gir oss når du oppretter en konto, foretar et kjøp eller fyller ut elektroniske skjemaer på nettstedet. Når det er nødvendig, kan denne informasjonen inneholde følgende:

 • Personlige opplysninger som navn, bostedsland osv.
 • Kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse, adresse osv.
 • Kontodetaljer som brukernavn, unik bruker-ID, passord osv.
 • Betalingsinformasjon som kredittkortdetaljer, bankdetaljer osv.
 • Geolokasjonsdata, for eksempel breddegrad og lengdegrad.
 • Alt annet materiale du frivillig sender til oss, for eksempel artikler, bilder, tilbakemeldinger, etc.

Du kan velge å ikke gi oss dine personlige opplysninger, men da kan du kanskje ikke dra nytte av noen av funksjonene på nettstedet. Brukere som er usikre på hvilken informasjon som er obligatorisk, er velkommen til å kontakte oss.

Bruk og behandling av innsamlede opplysninger

For å gjøre nettstedet og tjenestene tilgjengelige for deg eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse, må vi samle inn og bruke visse personopplysninger. Hvis du ikke oppgir informasjonen vi ber om, kan det hende vi ikke gir deg de forespurte produktene eller tjenestene. Noe av informasjonen vi samler inn er direkte fra deg via nettstedet og tjenestene. Vi kan imidlertid også samle inn personopplysninger om deg fra andre kilder som sosiale medier, e-post osv. All informasjonen vi samler inn fra deg, kan brukes til følgende formål:

 • Opprette og administrere brukerkontoer
 • Oppfylle og administrere bestillinger
 • Levere produkter eller tjenester
 • Forbedre produkter og tjenester
 • Sende administrativ informasjon
 • Send markedsførings- og salgsfremmende kommunikasjon.
 • Svar på forespørsler og tilbud støtte
 • Be om tilbakemelding fra brukere
 • Forbedre brukeropplevelsen
 • Innlegg kundeattester
 • Levere målrettet annonsering
 • Administrere premietrekninger og konkurranser
 • Håndheve vilkår og betingelser og retningslinjer
 • Beskytte mot misbruk og ondsinnede brukere
 • Svar på juridiske forespørsler og forhindre skade
 • Kjøre og drive nettstedet og tjenestene

Behandling av dine personopplysninger avhenger av hvordan du samhandler med nettstedet og tjenestene, hvor du befinner deg i verden, og om ett av følgende gjelder: (i) du har gitt ditt samtykke til ett eller flere spesifikke formål; Dette gjelder imidlertid ikke, når behandlingen av personopplysninger er underlagt California Consumer Privacy Act eller europeisk databeskyttelseslov; (ii) informasjonsbestemmelse er nødvendig for å utføre en avtale med deg og/eller for eventuelle forhåndskontraktsmessige forpliktelser derav; (iii) behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som du er underlagt; (iv) behandling er knyttet til en oppgave som utføres i allmennhetens interesse, eller utøvelsen av offisiell myndighet som er gitt oss; (v) behandling er nødvendig for de legitime interessene som forfølges av en tredjepart eller av oss.

Vær oppmerksom på at vi kan få lov til å behandle informasjon i henhold til noen lovgivninger til du protesterer mot slik behandling (ved å velge bort), uten å måtte stole på samtykke eller andre av følgende juridiske grunnlag nedenfor. I alle fall vil vi gjerne avklare det spesifikke juridiske grunnlaget som gjelder for behandlingen. Spesielt om levering av personopplysninger er et lovbestemt eller kontraktsmessig krav eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Fakturering og betalinger

Ved tjenester som krever betaling, ber vi om kredittkort eller annen betalingskontoinformasjon, som kun vil bli brukt til behandling av betalinger. Kjøpstransaksjonsdataene lagres bare så lenge det er nødvendig for å fullføre kjøpstransaksjonen. Når dette er fullført, slettes kjøpstransaksjonsinformasjonen. Der det er nødvendig for å behandle fremtidige betalinger og med forbehold om ditt forutgående samtykke, vil din økonomiske informasjon bli lagret i kryptert form på sikre servere til vår anerkjente betalingsgatewaytjenesteleverandør, som er opptatt av å behandle dine personlige opplysninger etter disse retningslinjene. Alle direkte betalingsporter overholder de nyeste sikkerhetsstandardene som administreres av PCI Security Standards Council, en felles innsats av merker som Visa, MasterCard, American Express og Discover. Sensitiv og privat datautveksling skjer over en SSL-sikret kommunikasjonskanal og krypteres og beskyttes med digitale signaturer. Nettstedet og tjenestene er også i samsvar med PCI-sårbarhetsstandarder for å skape et så sikkert miljø som mulig. Søk etter skadelig programvare utføres regelmessig for ekstra sikkerhet og beskyttelse.

Administrere informasjon

Du kan slette visse personopplysninger vi har om deg. Personopplysningene du kan slette, kan endres etter hvert som nettstedet og tjenestene endres. Når du sletter personopplysninger, kan vi imidlertid opprettholde en kopi av urevidert personopplysninger i våre registre i den varigheten som er nødvendig for å overholde våre forpliktelser overfor våre tilknyttede selskaper og partnere og for de formålene som er beskrevet nedenfor. Hvis du vil slette personopplysningene dine eller slette kontoen din permanent, kan du kontakte oss.

Offentliggjøring av informasjon

Avhengig av de forespurte tjenestene eller etter behov for å fullføre en transaksjon eller levere en tjeneste du har bedt om, kan vi inngå kontrakt med andre selskaper og dele informasjonen din med ditt samtykke med våre pålitelige tredjeparter som samarbeider med oss, eventuelle andre tilknyttede selskaper og datterselskaper vi er avhengige av for å bistå i driften av nettstedet og tjenestene som er tilgjengelige for deg. Vi deler ikke personopplysninger med ikke-tilknyttede tredjeparter. Disse tjenesteleverandørene er ikke autorisert til å bruke eller utlevere informasjonen din, med unntak av det som er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller overholde juridiske krav. Vi kan kun dele dine personopplysninger med tredjeparter hvis retningslinjer for personvern er i samsvar med våre eller godtar å overholde våre retningslinjer for personlig informasjon. Disse tredjepartene får personopplysninger de trenger bare for å utføre sine utpekte funksjoner. Vi autoriserer dem ikke til å bruke eller utlevere personopplysninger til egen markedsføring eller andre formål.

Vi vil utlevere alle personopplysninger vi samler inn, bruker eller mottar hvis det er nødvendig eller tillatt ved lov, for eksempel å overholde en stevning eller lignende juridisk prosess, og når vi i god tro mener at avsløring er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, beskytte din sikkerhet eller andres sikkerhet, undersøke svindel eller svare på en forespørsel fra myndighetene.

Hvis vi går gjennom en forretningsovergang, for eksempel en fusjon eller oppkjøp av et annet selskap eller salg av hele eller deler av eiendelene, vil brukerkontoen din og personopplysningene sannsynligvis være blant eiendelene som overføres.

Oppbevaring av informasjon

Vi vil beholde og bruke dine personopplysninger i den perioden som er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve våre avtaler med mindre en lengre oppbevaringsperiode er nødvendig eller tillatt ved lov. Vi kan bruke alle aggregerte data avledet fra eller innlemme dine personlige opplysninger etter at du har oppdatert eller slettet dem, men ikke på en måte som vil identifisere deg personlig. Når oppbevaringsperioden utløper, slettes personopplysninger. Retten til å få tilgang til, retten til sletting, rett til utbedring og retten til dataportabilitet kan derfor ikke håndheves etter at oppbevaringsperioden utløper.

Overføring av informasjon

Avhengig av hvor du befinner deg, kan dataoverføringer innebære overføring og lagring av informasjonen din i et annet land enn ditt eget. Du har rett til å lære om det juridiske grunnlaget for informasjonsoverføringer til et land utenfor EU eller til en internasjonal organisasjon som reguleres av offentlig folkerett eller satt opp av to eller flere land, for eksempel FN, og om sikkerhetstiltakene som er iverksatt av oss for å beskytte informasjonen din. Hvis en slik overføring skjer, kan du finne ut mer ved å sjekke de relevante delene av disse retningslinjene eller spørre oss ved hjelp av informasjonen i kontaktdelen.

Brukernes rettigheter

Du kan utøve visse rettigheter angående informasjonen din behandlet av oss. Spesielt har du rett til å gjøre følgende: (i) du har rett til å trekke tilbake samtykke der du tidligere har gitt ditt samtykke til behandling av informasjonen din; (ii) du har rett til å protestere mot behandlingen av informasjonen din dersom behandlingen utføres på juridisk grunnlag annet enn samtykke; (iii) du har rett til å finne ut om informasjon behandles av oss, innhente avsløring om visse aspekter ved behandlingen og få en kopi av informasjonen som gjennomgår behandling; (iv) du har rett til å verifisere nøyaktigheten av informasjonen din og be om at den oppdateres eller korrigeres; (v) du har rett til, under visse omstendigheter, å begrense behandlingen av informasjonen din, og i så fall vil vi ikke behandle informasjonen din til noe annet formål enn å lagre den; (vi) du har rett til, under visse omstendigheter, å innhente sletting av dine personopplysninger fra oss; (vii) du har rett til å motta informasjonen din i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og, hvis det er teknisk mulig, å få den overført til en annen kontroller uten hindring. Denne bestemmelsen gjelder forutsatt at informasjonen din behandles på automatiserte måter og at behandlingen er basert på ditt samtykke, på en kontrakt som du er en del av, eller på forhåndskontraktsmessige forpliktelser derav.

Retten til å protestere mot behandling

Når personopplysninger behandles av allmennhetens interesse, i utøvelsen av en offisiell myndighet som er gitt oss eller for de legitime interessene som forfølges av oss, kan du protestere mot slik behandling ved å gi grunnlag knyttet til din spesielle situasjon for å rettferdiggjøre innvendingen. Du må vite at dersom personopplysningene dine behandles for direkte markedsføringsformål, kan du når som helst protestere mot denne behandlingen uten å gi noen begrunnelse. For å finne ut om vi behandler personopplysninger for direkte markedsføringsformål, kan du se dette dokumentets relevante deler.

Rettigheter til databeskyttelse i henhold til GDPR

Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), har du visse personvernrettigheter, og WEBXON AS har som mål å ta rimelige skritt for å tillate deg å korrigere, endre, slette eller begrense bruken av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å bli informert om hvilke personopplysninger vi har om deg, og hvis du vil at den skal fjernes fra våre systemer, vennligst kontakt oss. Under visse omstendigheter har du følgende rettigheter til databeskyttelse:

 • Du har rett til å be om tilgang til dine personlige opplysninger som vi lagrer og har muligheten til å få tilgang til dine personlige opplysninger.
 • Du har rett til å be om at vi korrigerer alle personopplysninger du mener er unøyaktige. Du har også rett til å be oss om å fullføre personopplysningene du mener er ufullstendige.
 • Du har rett til å be om å slette dine personlige opplysninger under visse vilkår i disse retningslinjene.
 • Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger.
 • Du har rett til å søke restriksjoner på behandling av dine personopplysninger. Når du begrenser behandlingen av dine personlige opplysninger, kan vi lagre den, men vil ikke behandle den videre.
 • Du har rett til å få en kopi av informasjonen vi har om deg i et strukturert, maskinlesbart og vanlig format.
 • Du har også rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst der WEBXON AS stolte på ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger.

Du har rett til å klage til en datatilsynet om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. Ta kontakt med din lokale databeskyttelsesmyndighet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) for mer informasjon.

Personvernrettigheter i California

I tillegg til rettighetene som forklart i disse retningslinjene, har innbyggere i California som oppgir personopplysninger (som definert i vedtektene) for å skaffe produkter eller tjenester for personlig, familie eller husholdningsbruk, rett til å be om og få informasjon fra oss en gang i kalenderåret, informasjon om personopplysningene vi delte, hvis noen, med andre bedrifter for markedsføringsbruk. Hvis det er aktuelt, vil denne informasjonen inkludere kategoriene av personopplysninger og navnene og adressene til de bedriftene som vi delte slik personlig informasjon med i det umiddelbart foregående kalenderåret (f.eks. forespørsler gjort i inneværende år vil motta informasjon om foregående år). For å få denne informasjonen, vennligst kontakt oss.

Hvordan utøve disse rettighetene

Eventuelle forespørsler om å utøve dine rettigheter kan rettes til WEBXON AS gjennom kontaktinformasjonen i dette dokumentet. Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før vi svarer på slike forespørsler. Forespørselen din må gi tilstrekkelig informasjon som gjør det mulig for oss å bekrefte at du er personen du hevder å være, eller at du er autorisert representant for en slik person. Du må inkludere tilstrekkelige detaljer for at vi skal kunne forstå forespørselen og svare på den riktig. Vi kan ikke svare på forespørselen din eller gi deg personopplysninger med mindre vi først bekrefter din identitet eller myndighet til å komme med en slik forespørsel og bekrefte at personopplysningene er relatert til deg.

Personvern for barn

Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn under 18 år. Hvis du er under 18 år, må du ikke sende inn personopplysninger gjennom nettstedet og tjenestene. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å overvåke barnas Internett-bruk og bidra til å håndheve disse retningslinjene ved å instruere barna sine om aldri å oppgi personopplysninger gjennom nettstedet og tjenestene uten deres tillatelse. Hvis du har grunn til å tro at et barn under 18 år har gitt oss personopplysninger gjennom nettstedet og tjenestene, kan du kontakte oss. Du må også være minst 16 år for å samtykke til behandling av personopplysninger i ditt land (i noen land kan vi tillate din forelder eller verge å gjøre det på dine vegne).

Informasjonskapsler

Nettstedet og tjenestene bruker “informasjonskapsler” for å tilpasse nettopplevelsen din. En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på harddisken av en nettsideserver. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller levere virus til datamaskinen. Informasjonskapsler er unikt tilordnet til deg og kan bare leses av en webserver i domenet som utstedte informasjonskapselen til deg.

Vi kan bruke informasjonskapsler til å samle inn, lagre og spore informasjon for statistiske formål for å drive nettstedet og tjenestene. Du har muligheten til å godta eller avvise informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler, men du kan vanligvis endre nettleserinnstillingen din for å avvise informasjonskapsler hvis du foretrekker det. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler, kan det hende du ikke fullt ut opplever funksjonene på nettstedet og tjenestene. Hvis du vil vite mer om informasjonskapsler og hvordan du administrerer dem, kan du gå til internetcookies.org.

Ikke spor signaler

Noen nettlesere har en Do Not Track-funksjon som signaliserer til nettsteder du besøker, at du ikke vil at nettaktiviteten din spores. Sporing er ikke det samme som å bruke eller samle inn informasjon i forbindelse med et nettsted. For disse formålene refererer sporing til å samle inn personlig identifiserbar informasjon fra forbrukere som bruker eller besøker et nettsted eller en nettjeneste når de beveger seg over forskjellige nettsteder over tid. Nettstedet og tjenestene sporer ikke sine besøkende over tid og på tvers av tredjeparts nettsteder. Noen tredjepartsnettsteder kan imidlertid holde oversikt over surfeaktivitetene dine når de gir deg innhold, slik at de kan skreddersy det de presenterer for deg.

Annonser

Vi kan vise nettannonser. Vi kan dele aggregert og ikke-identifiserende informasjon om våre kunder som våre annonsører eller vi samler inn gjennom din bruk av nettstedet og tjenestene. Vi deler ikke personlig identifiserbar informasjon om enkeltkunder med annonsører. I noen tilfeller kan vi bruke denne aggregerte og ikke-identifiserende informasjonen til å levere skreddersydde annonser til det tiltenkte publikummet.

Vi kan også tillate visse tredjepartsselskaper å hjelpe oss med å skreddersy reklame som vi tror kan være av interesse for brukere og å samle inn og bruke andre data om brukeraktiviteter på nettstedet. Disse selskapene kan levere annonser som kan plassere informasjonskapsler og på annen måte spore brukeratferd.

Partnere

Vi kan utlevere informasjon om deg til våre tilknyttede selskaper for å tilby deg relaterte eller tilleggsprodukter og tjenester. All informasjon knyttet til deg som vi gir til våre tilknyttede selskaper vil bli behandlet av disse tilknyttede selskaper i henhold til vilkårene i disse retningslinjene.

E-post markedsføring

Vi tilbyr elektroniske nyhetsbrev som du frivillig kan abonnere på når som helst. Vi er forpliktet til å holde e-postadressen konfidensiell og vil ikke avsløre e-postadressen din til tredjeparter unntatt som tillatt i delen for informasjonsbruk og behandling eller å bruke en tredjepartsleverandør til å sende slike e-poster. Vi vil opprettholde informasjonen som sendes via e-post etter gjeldende lover og forskrifter.

I samsvar med CAN-SPAM Act, vil alle e-postmeldinger sendt fra oss tydelig angi hvem e-posten er fra og gi klar informasjon om å kontakte avsenderen. Du kan velge å slutte å motta nyhetsbrevet eller markedsførings-e-postene våre ved å følge instruksjonene for å avslutte abonnementet som er inkludert i disse e-postene eller kontakte oss. Du vil imidlertid fortsette å motta viktige transaksjons-e-poster.

Koblinger til andre ressurser

Nettstedet og tjenestene inneholder lenker til andre ressurser som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for slike andre ressurser eller tredjeparters personvernpraksis. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater nettstedet og tjenestene og leser personvernerklæringene til hver ressurs som kan samle inn personopplysninger.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer informasjon du oppgir på dataservere i et kontrollert, sikkert miljø, beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller avsløring. Vi opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, endring og offentliggjøring av personopplysninger i sin kontroll og varetekt. Ingen dataoverføring over Internett eller trådløst nettverk kan imidlertid garanteres. Derfor, mens vi streber etter å beskytte dine personopplysninger, erkjenner du at (i) det er sikkerhets- og personvernbegrensninger på Internett som er utenfor vår kontroll; (ii) sikkerheten, integriteten og personvernet til all informasjon og data som utveksles mellom deg og nettstedet og tjenestene, kan ikke garanteres; og (iii) slik informasjon og data kan sees eller tukles med under transport av en tredjepart, til tross for beste innsats.

Brudd på data

I tilfelle vi blir oppmerksomme på at sikkerheten til nettstedet og tjenestene har blitt kompromittert eller brukere personlig informasjon har blitt utlevert til ikke-relaterte tredjeparter som følge av ekstern aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetsangrep eller svindel, forbeholder vi oss retten til å treffe rimelig passende tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, etterforskning og rapportering, samt varsling til og samarbeid med politimyndigheter. I tilfelle et databrudd, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å varsle berørte personer hvis vi mener at det er en rimelig risiko for skade for brukeren på grunn av bruddet eller hvis varsel ellers kreves av loven. Når vi gjør det, vil vi legge inn en melding på nettstedet, sende deg en e-post, ta kontakt med deg over telefonen, sende deg et brev.

Forandringer og endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre disse retningslinjene eller dets vilkår knyttet til nettstedet og tjenestene fra tid til annen etter eget skjønn. Vi vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer i hvordan vi behandler personopplysninger. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Vi kan også gi deg varsel på andre måter etter eget skjønn, for eksempel gjennom kontaktinformasjonen du har oppgitt. Enhver oppdatert versjon av denne retningslinjen trer i kraft umiddelbart etter postering av den reviderte retningslinjen med mindre annet er angitt. Din fortsatte bruk av nettstedet og tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for de reviderte retningslinjene (eller en slik annen handling spesifisert på det tidspunktet) vil utgjøre ditt samtykke til disse endringene. Men uten ditt samtykke vil vi ikke bruke dine personopplysninger på en måte som er vesentlig annerledes enn det som ble oppgitt på det tidspunktet dine personopplysninger ble samlet inn.

Aksept av disse retningslinjene

Du erkjenner at du har lest disse retningslinjene og godtar alle vilkårene og betingelsene. Ved å få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene, godtar du å være bundet av disse retningslinjene. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i disse retningslinjene, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller bruke nettstedet og tjenestene.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å kontakte oss for å forstå mer om disse retningslinjene eller ønsker å kontakte oss angående enhver sak knyttet til individuelle rettigheter og dine personlige opplysninger, kan du gjøre det via kontaktskjemaet.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 3. august 2020

Scroll to Top