Ansvar

generelle retningslinjer, opplysninger og vilkår for din bruk av webxon.net nettstedet

Innholdsfortegnelse

Ansvar

Denne ansvarsfraskrivelsen (“Ansvarsfraskrivelse”) fastsetter de generelle retningslinjene, avsløringene og vilkårene for din bruk av nettstedet webxon.net (“Nettsted” eller “Tjeneste”) og noen av dets relaterte produkter og tjenester (samlet kalt “Tjenester”). Denne ansvarsfraskrivelsen er en juridisk bindende avtale mellom deg (“Bruker”, “deg” eller “din”) og WEBXON AS (“WEBXON AS”, “vi”, “oss” eller “vår”). Ved å gå inn på og bruke nettstedet og tjenestene, bekrefter du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av denne ansvarsfraskrivelsens vilkår. Hvis du inngår denne ansvarsfraskrivelsen på vegne av en bedrift eller annen juridisk enhet, bekrefter du at du har myndighet til å binde en slik enhet til denne ansvarsfraskrivelsen, og i så fall skal begrepene “Bruker”, “deg” eller “du er” referere til en slik enhet. Hvis du ikke har slik myndighet eller ikke godtar disse ansvarsfraskrivelsens vilkår, må du ikke godta denne ansvarsfraskrivelsen og kan ikke få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene. Du erkjenner at denne ansvarsfraskrivelsen er en kontrakt mellom deg og WEBXON AS, selv om den er elektronisk og ikke er fysisk signert av deg, og den styrer din bruk av nettstedet og tjenestene.

Representasjon

Eventuelle synspunkter eller meninger som er representert på nettstedet tilhører utelukkende innholdsskaperne. De representerer ikke de av personer, institusjoner, organisasjoner som WEBXON AS eller skapere kan eller ikke kan være forbundet med i profesjonell eller personlig kapasitet med mindre det er uttrykkelig angitt. Synspunkter eller meninger er ikke ment å ondartet noen religion, etnisk gruppe, klubb, organisasjon, selskap eller individ.

Innhold og innlegg

Du kan ikke endre, skrive ut eller kopiere noen del av nettstedet og tjenestene. Inkludering av noen del av nettstedet og tjenestene i et annet arbeid, enten i trykt eller elektronisk eller annen form eller inkludering av noen del av nettstedet og tjenestene på en annen ressurs ved å bygge inn, innramming eller på annen måte uten uttrykkelig tillatelse fra WEBXON AS er forbudt.

Du kan sende inn nytt innhold og kommentere det eksisterende innholdet på nettstedet. Ved å laste opp eller på annen måte gjøre tilgjengelig informasjon til WEBXON AS, gir du WEBXON AS ubegrenset, evigvarende rett til å distribuere, vise, publisere, reprodusere, gjenbruke og kopiere informasjonen i den. Du kan ikke utgi deg for å være noen annen person gjennom nettstedet og tjenestene. Du kan ikke legge ut innhold som er ærekrenkende, bedragersk, uanstendig, truende, invasiv av en annen persons personvernrettigheter, eller som på annen måte er ulovlig. Du kan ikke legge ut innhold som krenker de immaterielle rettighetene til noen annen person eller enhet. Du kan ikke legge ut innhold som inkluderer datavirus eller annen kode som er utformet for å forstyrre, skade eller begrense dataprogramvare eller maskinvarefunksjon.

Kompensasjon og sponsing

Nettstedet og tjenestene godtar former for annonsering. Reklameplass vil alltid bli identifisert som sådan. Noen av koblingene på nettstedet kan være “affiliate linker.” Dette betyr at hvis du klikker på linken og kjøper en vare, vil WEBXON AS motta en affiliate provisjon.

Anmeldelser og uttalelser

Attester mottas i ulike former gjennom en rekke innsendingsmetoder. Attester er ikke nødvendigvis representative for alle som vil bruke tjenestene, og WEBXON AS er ikke ansvarlig for meningene eller kommentarene som er lagt ut på nettstedet og ikke nødvendigvis deler dem. Alle meninger uttrykt er strengt synspunktene til innsenderen eller anmelderen.

Attester som vises er gitt ordrett bortsett fra grammatiske eller skrive feilrettelser. Noen attester kan ha blitt redigert for klarhet eller forkortet i tilfeller der den opprinnelige attestering inkluderte overflødig informasjon uten relevans for allmennheten. Attester kan gjennomgås for autentisitet før de legges ut for offentlig visning.

Skadesløsholdelse og garantier

Selv om vi har gjort alle forsøk på å sikre at informasjonen på nettstedet er korrekt, er WEBXON AS ikke ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser eller resultatene som er oppnådd ved bruk av denne informasjonen. All informasjon på nettstedet leveres “som den er”, uten garanti for fullstendighet, nøyaktighet, aktualitet eller av resultatene som er oppnådd ved bruk av denne informasjonen, og uten garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått. WEBXON AS, eller dets partnere, ansatte eller agenter, vil under ingen omstendigheter være ansvarlig overfor deg eller noen andre for noen beslutning som er tatt eller tiltak som er tatt i tillit til informasjonen på nettstedet, eller for følgeskader, spesielle eller lignende skader, selv om det er informert om muligheten for slike skader. Informasjon på nettstedet er kun til generelle informasjonsformål og er ikke ment å gi noen faglig rådgivning. Vennligst søk profesjonell hjelp hvis du trenger det. Videre kan nettstedets informasjon og alle sider som er koblet til og fra det endres når som helst og uten forvarsel.

Forandringer og endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre denne ansvarsfraskrivelsen eller dets vilkår knyttet til nettstedet og tjenestene når som helst, med virkning fra en oppdatert versjon av denne ansvarsfraskrivelsen på nettstedet. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Fortsatt bruk av nettstedet og tjenestene etter slike endringer skal utgjøre ditt samtykke til slike endringer.

Aksept av denne ansvarsfraskrivelsen

Du erkjenner at du har lest denne ansvarsfraskrivelsen og godtar alle vilkårene og betingelsene. Ved å få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene, godtar du å være bundet av denne ansvarsfraskrivelsen. Hvis du ikke godtar å overholde disse ansvarsfraskrivelsens vilkår, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller bruke nettstedet og tjenestene.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å kontakte oss for å forstå mer om denne ansvarsfraskrivelsen eller ønsker å kontakte oss angående enhver sak knyttet til det, kan du gjøre det via kontaktskjemaet.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 3. august 2020

Scroll to Top